Voor wie

Ik coach kinderen van 4-12 jaar op de basisschool en jongeren in de leeftijd van 13 -16/17 jaar.

Kinderen die om welke reden dan ook ergens tegen aan lopen of niet lekker in hun vel zitten.

Ik bied kinderen begeleiding bij o.a :
  • Concentratieproblemen of andere leerproblemen
  • Onzekerheid (zelfvertrouwen en/of vertrouwen in anderen)
  • Hoogssensitiviteit / hooggevoeligheid
  • Concentratieproblemen of andere leerproblemen
  • Emoties zoals verdriet en boosheid / driftbuien
  • Slaapproblemen
  • Faalangst of andere angsten
  • Verbeteren sociale vaardigheden
  • Gedragsproblemen (liegen, opstandig, agressief)

Ik coach ouders die in de opvoeding ergens tegen aanlopen en daar handvatten voor willen krijgen.