Wie bied ik coaching aan?

Ik ben er voor het kind en wordt vooral gevraagd door ouder(s)/verzorger(s) en scholen.

Ik begeleid kinderen met:

  • Concentratieproblemen of andere leerproblemen
  • Onzekerheid (zelfvertrouwen en/of vertrouwen in anderen)
  • Hoogsensitiviteit
  • Concentratieproblemen of andere leerproblemen
  • Emoties zoals verdriet en boosheid / driftbuien
  • Slaapproblemen
  • Faalangst of andere angsten
  • Verbeteren sociale vaardigheden
  • Gedragsproblemen (liegen, opstandig, agressief)

Voor kinderen jonger dan 9 jaar, die ergens tegen aan lopen thuis of op school, plan ik eerst een gesprek met de ouder (s) en kijken we samen of we met hulp van handvatten een plan kunnen bedenken om het kind te ondersteunen. Mijn ervaring is dat dit vaak afdoende is, om bepaald gedrag bij het kind in de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar te doorbreken.

Daarnaast ben ik ook opvoedcoach en coach ik ouders die in de opvoeding ergens tegen aanlopen en daar handvatten voor willen krijgen. Het is goed om in het systeem te kijken waar dingen anders kunnen.

Ook bied ik begeleidingstrajecten op scholen aan. Dit kan het initiatief zijn van school, maar ook via ouders. In beide gevallen is het belangrijk dat beide partijen open staan om aan dit traject te werken.