Traject schoolbegeleiding

Juist in deze tijd, waar de wachtlijsten bij de instanties oplopen en de noodklok wordt geluid, kan ik als kindercoach een prachtige rol spelen in een begeleidingstraject op school.

Een traject schoolbegeleiding zonder diagnostisering, zonder vaste behandelmethode, maar op een manier die passend is bij het kind of de jongere. Niet gekeken naar het ‘probleem’, maar juist samen op zoek naar de handvatten die nodig zijn om ermee om te gaan. Als leerkracht begrijp ik als geen ander hoe belangrijk die handvatten zijn. Voor het kind, voor de ouder, maar ook voor de leerkracht. Bij Boozt4kids Coaching staat de ontwikkeling van het kind centraal. Wat heeft dit kind nodig om beter te leren en zich verder te ontwikkelen.

Het traject kan er als volgt uit zien:

  • voorgesprek ouders
  • voorgesprek leerkracht
  • twee observatie van 30 minuten in de klas
  • gesprek met het kind
  • nagesprek met ouders/leerkracht

De school of de ouder(s)/verzorger(s) moeten wel toestemming geven voor dit traject.