Ouders

Ik werk altijd met u als ouder(s)/verzorger(s) samen. Het is belangrijk dat we erachter komen waar uw kind behoefte aan heeft. Ik heb u nodig in dat proces omdat het ook de bedoeling is dat de verbetering thuis door blijft gaan. Soms kan het zinvol zijn dat ik met u als ouder(s)/verzorger(s) in gesprek ga, maar soms ook niet en dan voer ik de gesprekken alleen met uw kind of zal er een combinatie zijn. Er zal altijd een terugkoppeling plaatsvinden waarmee u uw kind thuis verder kunt helpen. Bij kinderen onder de 9 jaar zullen de gesprekken altijd eerst met u gevoerd worden.