Het werkmodel van de kindercoach

Ik werk met het werkmodel van de kindercoach van Tea Adema. Dat betekent dat ik in het eerste gesprek een probleemanalyse maak waarbij de volgende aspecten van belang zijn:
– Heeft het probleem te maken met de ontwikkelingsfase van het kind.
– Heeft het probleem te maken met de gezinssituatie.
– Heeft het probleem te maken met de manieren van communiceren.
– Heeft het probleem te maken met de omgeving zoals school of familie.

Als dat probleem helder is gaan we over tot het gewenste doel. Wat moet er in de plaats komen van het probleem, wat wilt u als ouder(s)/verzorger(s) en wat wil het kind. Hierna ga ik samen met u als ouder(s)/verzorger(s) en uw kind op onderzoek uit om het gewenste doel te bereiken.

Het aantal gesprekken per probleemsituatie kan variëren van één tot maximaal acht coachingsgesprekken.