Hoe werk ik

Ik coach kinderen wat betekent dat de nadruk ligt op het gedrag van het kind, dat we ons richten op de toekomst en wat er wel goed gaat. Bij kinderen die jonger zijn dan 9 jaar, start ik de coaching vaak eerst met de ouders. Indien nog nodig zal ik daarna ook de coaching met het kind oppakken.

Wanneer ik tijdens de coachingsgesprekken merk dat het nodig is dat er gekeken moet worden naar de achtergrond van bepaald gedrag en dat er dieper naar het probleem gekeken moet worden, dan verwijs ik door naar een kindertherapeut.

Ik coach ook ouders die in de opvoeding ergens tegen aan lopen en daar graag handvatten voor willen krijgen.