Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Algemeen

Boozt4Kids Kindercoaching is voor kinderen/jongeren en hun ouder(s)/verzorger(s), gevestigd in Assen en ingeschreven onder KVK nummer 69024014.

 1. Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd (telefonisch) hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk. Bij ziekte is overleg mogelijk.

 1. Tarieven

De kosten voor de coaching zijn € 60,00 per uur en zijn btw vrij. In de meeste gevallen wordt coaching niet vergoed. Voor specifieke informatie over vergoedingen, kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.
Mogelijk kunt u de coachingskosten wel opvoeren bij uw jaarlijkse aangifte bij de belasting. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij het traject inbegrepen. Als er meer tijd nodig is (vanaf een kwartier), wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.

 1. Begeleidingstraject school

Het begeleidingstraject van totaal 5 uur inclusief verwerking administratie ziet er als volgt uit:

 • voorgesprek ouders
 • voorgesprek leerkracht
 • twee observaties van 30 minuten in de klas
 • gesprek met het kind
 • nagesprek met ouders/leerkracht
 1. Betalingsvoorwaarden

Betaling vindt direct plaats na het coaching gesprek met een betaalverzoek via online bankieren. Bij het begeleidingstraject op school kan in twee gelijke termijnen betaald worden. Het eerste termijn dient betaald te worden nadat ik het kind heb geobserveerd op school en het tweede termijn na het laatste gesprek van het traject. Indien gewenst stuur ik u in beide gevallen een factuur via de mail toe.

 1. Aansprakelijkheid 1

Voor lichamelijke (en psychische) klachten, raad ik u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts. Boozt4Kids Coaching sluit elke aansprakelijkheid ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten.

 1. Aansprakelijkheid 2

Boozt4Kids Coaching heeft naar u en uw kind een inspanningsverplichting en zal zich tijdens het coaching traject dan ook volledig inzetten om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen, er kunnen echter geen garanties betreffende het resultaat worden geboden.

 1. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

  Boozt4Kids Coaching is gehouden aan wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, in dien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. Er wordt dan ook van beide ouders een handtekening gevraagd en ook van het kind.
 1. Vertrouwelijkheid

Boozt4Kids Coaching gaat vertrouwelijk om met de verkregen informatie van de ouders. Dit geldt ook voor de informatie die wordt verkregen tijdens de sessies met uw kind. In samenspraak met uw kind wordt besproken wat naar u als ouder wel of niet wordt gecommuniceerd.
De inhoud van de gesprekken worden alleen gedeeld met derden indien het kind en/of ouders daar toestemming voor geven.

 1. Brengen en halen

Er is geen wachtruimte bij de praktijk aan huis. De ouder kan het kind brengen en na afloop weer ophalen op de afgesproken tijd.

 1. Bereikbaarheid ouders/verzorgers

De ouder/verzorger dient tijdens het consult telefonisch bereikbaar te zijn.

 1. Afspraken omtrent werkwijze

Na gemiddeld drie consulten vindt er een terugkoppeling plaats naar de ouders, naar aanleiding van de consulten. Indien nodig vindt er na deze terugkoppeling een voortzetting plaats van de consulten.

 1. Verslaglegging en archivering

Boozt4Kids Coaching is wettelijk niet verplicht om de consulten in zijn geheel vast te leggen. Boozt4Kids Coaching zal daarentegen wel een privé dossier per cliënt aanmaken en in eigen kantoor archiveren. Na afloop van de coaching wordt dit dossier vernietigd.

Voordat een coaching traject wordt gestart met een kind/jongere, zullen door één van beide ouder(s)/verzorger(s) de algemene voorwaarden moeten worden gelezen. Dit is afdoende om het coaching traject te starten.